Időszakos hatályú sebességkorlátozó tábla kellene ide

Probléma leírása

Iskola miatt kint van a 30-as tábla minden időszakban.

Helyszín

Szigethalom, Thököly Imre u. 70, 2315 Magyarország

Megoldási javaslat

Állandó 30-as tábla helyett jó lenne időszakos hatályú sebességkorlátozó tábla.

Események

2021.07.07.
Bejelentjük az önkormányzatnak. Javasoljuk, hogy a kiegészítő táblával együtt az egész oszlopot, a jobb láthatóság érdekében tegyék a járda és az úttest közötti sávba.
2021.08.23.
Semmi válasz. Ismét írtunk Szigethalom polgármesterének.
2021.09.13.
Ismét semmi. A Pest Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztályához fordulunk.
2021.09.16.
Az Útügyi Osztály forgalomtechnikai munkatársa válaszolt is:
"A hatályos jogszabályokban foglaltak alapján Hatóságom megállapította, hogy a felvetett probléma a forgalmi rend kialakítására és annak fenntartására vonatkozik.
A forgalmi rend kialakításának, szabályozásának és fenntartásának előírásait elsődlegesen a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv., és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló többször módosított 20/1984.(XII.21.) KM rendelet tartalmazza.
Nevezetesen:
1988. évi I. tv
34.§.(2) A közút forgalmi rendjét – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a közút kezelője alakítja ki. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként – a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell. A közlekedési hatóság – a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében – kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti.
20/1984.(XII.21.) KM rendelet
2.§.(1) Az utak forgalmának szabályozása – a 3. §-ban foglalt kivételekkel –, valamint a közúti jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása a (2)–(10) bekezdésben meghatározott kiegészítésekkel és kivételekkel az út kezelőjének a feladata.
10.§.(2) A járművek forgalmára vonatkozó tilalmat vagy korlátozást csak kellően indokolt esetben és mértékig szabad elrendelni. A tilalmak vagy korlátozások a forgalom biztonságának és egységesítésének, az út (műtárgy) műszaki állapotának védelme és környezetvédelmi szempontok érdekében rendelhetők el.
Fentiek alapján a forgalmi rend kialakítása, annak szabályozása és felülvizsgálata kizárólag a közút kezelőjének hatáskörébe tartozik, mely kötelezettségeinek a törvény erejénél fogva köteles eleget tenni, ezek kapcsán az előzőekben hivatkozott, és más jogszabály sem állapít meg hatáskört hatósági intézkedés megtételére, bele értve a kötelezést vagy az ajánlást is."
2021.09.24.
Ismét írtunk az önkormányzatnak, de most már nem csak a polgármesternek, hanem alpolgármesternek, jegyzőnek, különböző irodáknak... Hátha valaki megtalálja a szigethalmi önkormányzatnál.
2021.12.23.
Szigethalom járás - minden bizonnyal rendkívül elfoglalt - önkormányzatától a harmadik levélre sem válaszoltak. Írtunk Fáki László polgármesternek, a titkárságnak, jegyzőnek - semmi. Próbáltuk telefonon elérni őket - az sem sikerült. Megy a negyedik levél - csekély reménnyel.