Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A traffix.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője, az Ésszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület (a továbbiakban: „Adatkezelő”) elkötelezett a Felhasználók (a továbbiakban: „Érintett”) személyes adatainak védelme iránt.
Jelen Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő által üzemeltetett www.traffix.hu oldalon elérhető közösségi közérdekű bejelentéseket segítő és megjelenítő szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) európai uniós szabályokkal összhangban álló adatkezelési gyakorlatát ismerteti.

2. Az Adatkezelő adatai

 • Név: Ésszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület
 • Székhely: 8085 Vértesboglár, Petőfi u. 13.
 • E-mail: info@traffix.hu

3. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

1. neve: Tárhelyszolgáltató

Amazon Web Services

Elérhetősége:
410 Terry Avenue North
Seattle, WA, USA

Tevékenység leírása:
A www.traffix.hu oldalának, platformjának biztosít tárhelyet, a tartalom (beleértve: a fotók, videók, fájlok) tárolásával együtt.

2.neve: Google LLC (analytics)

Elérhetősége:
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
web: https://analytics.google.com

Tevékenység leírása:
A Google Analytics teszi lehetővé, hogy anonimizált formában mérjük a www.traffix.hu látogatottsági adatait és az oldalon végzett aktivitásokat (pl. bejelentés beküldése).

3. neve: Facebook (Pixel)

Elérhetősége:
Facebook, Inc.
1 Hacker Way, Menlo Park,
CA 94025 USA

Tevékenység leírása:
A Facebook Pixel teszi lehetővé, hogy ha felkerested a www.traffix.hu-t, akkor a Facebookon is megmutathassunk neked az oldalunkhoz kapcsolódó tartalmakat hirdetések formájában.

4. neve: Google Form

Elérhetősége:
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Írország

Tevékenység leírása:
A Google Form teszi lehetővé, hogy felméréseket, kutatásokat készíthessünk, melyek céljainkkal egybevágnak.

4. Az adatkezelés oka

Az általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation a továbbiakban: GDPR) értelmében „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Ezek közül a műveletek közül csak az alábbi célok elérése érdekében végzünk műveleteket:

5. Az adatkezelés célja

5.1. Hibabejelentések fogadása és elbírálása

A Felhasználó által megadott személyes adatok a Felhasználó belépési jogosultságát illetve a bejelentései kapcsán történt változásokról szóló értesítések elérhetőségét biztosítják a regisztrációkor, illetve a bejelentés megtételekor eltárolt adatok alapján.

5.2. Kapcsolattartás az Érintettel

Az Érintett által a bejelentésben opcionálisan megadott e-mail címre a bejelentését érintő változásokkal, a Felhasználási Feltételek és az adatkezelési gyakorlat változásaival kapcsolatban küldhetünk e-mailt.

5.3. Meghatározott kutatásban való részvétellel kapcsolatos kapcsolattartás

Egyes kutatásokban a további részletek tisztázása érdekében felvehetjük a kapcsolatot az Érintettel. Anonim kutatások esetén erre nincs lehetőség.

5.4. A Szolgáltatás technikai színvonalának biztosítása

A Szolgáltatás ideje alatt a naplófájlban rögzítésre kerülnek egyes adatok, amelyek a Szolgáltatás használatához, a felmerülő hibák beazonosításához és javításához szükségesek (például – de nem kizárólag – a webszerver által generált hibaüzenetek, programkód által generált hibaüzenetek). Ezen adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál.

5.5. Kutatás

A kezelt adatokat aggregálva, vagy anonimizáltan felhasználhatjuk statisztikai célokra, és azokat nyilvánosságra is hozhatjuk a személyes adatok védelmének sérelme nélkül.

6. Kezelt adatok köre

A GDPR értelmében „személyes adat” bármely információ, amely az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozik. A GDPR szerint azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A fenti definíciónak megfelelően a Szolgáltatással végezhető tevékenységek szerinti bontásban kizárólag az alábbi adatokat kezeljük:

6.1. Bejelentés

Az Érintettől a bejelentésre szolgáló űrlapon kérünk személyes adatokat, melyek megadása opcionális. Ha a hibabejelntés leírását tartalmazó folyószöveges részekben saját vagy más természetes személy személyes adatát is rögzíti, az adatot manuálisan töröljük és semmilyen módon nem tároljuk.

A bejelentésben lehetséges a bejelentett probléma helyét is megadni a beágyazott térképszolgáltatás segítségével. Ezt a helyet a Google Térkép alkalmazás szolgáltatójától lekért címmel rögzítjük és a bejelentéshez kapcsolva a bejelentés tárgyát képező probléma helyszíneként tároljuk.

A bejelentéshez kapcsolódóan a Szolgáltatás fotó feltöltését is lehetővé teszi. A sértő tartalmakat még a közzététel előtt eltávolítjuk. A fotókhoz tartozó EXIF (kép készítésének körülményeire utaló) adatokat is eltávolítjuk, ha azt az Érintett a feltöltés előtt nem tette meg. Az EXIF adatokat (például a digitális fényképezőgép gyári adatait, a kép készítésének beállításait, illetve földrajzi adatait) a rendszer tárolja, de további célokra nem használjuk.

Videómegosztó szolgáltatásokra előzetesen feltöltött videók hivatkozása is csatolható a bejelentéshez. Ezekre az adott szolgáltatók Adatvédelmi tájékoztatóiban foglaltak az irányadók.

6.2. Szolgáltatás használatának technikai adatai

6.2.1. Naplózás

A Szolgáltatás használata során a rendszer rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

6.2.2. Beágyazott szolgáltatások által rögzített adatok

A Szolgáltatás használatakor – a Felhasználó böngészőjének és számítógépének beállításaitól függően – különböző beágyazott szolgáltatások vannak jelen. Ezek – az Adatkezelőként hozott döntésünk nyomán – az oldal optimális használatához és a közösségi médiában való egyszerűsített jelenlét megvalósításához szükséges szolgáltatások:

 • Google Fonts: egyedi betűtípusok megjelenítése)
 • Facebook: like, megosztás
 • X, korábbi nevén Twitter: beágyazott megosztás szolgáltatás megjelenítése
 • YouTube: beágyazott videószolgáltatás megjelenítése
 • Google Térkép: beágyazott térkép szolgáltatás megjelenítése

A beágyazott szolgáltatásokat nyújtó szervezetek saját adatkezelési tájékoztatóval és privacy policyval rendelkeznek a szolgáltatás nyújtása közben rögzített és kezelt adatok tekintetében, de ezekhez Egyesületünk Adatkezelőként nem fér hozzá és az adatokat nem használja fel. Ezek a szolgáltatások továbbá – az Érintett döntése szerint – a böngésző megfelelő beállításaival kikapcsolhatóak, de az oldal használatának minőségi romlásához (például videók lejátszhatóságának vagy a tartalmak közösségi médiában való megoszthatóságának elvesztéséhez) vezetnek.

A Szolgáltatás használata során az Érintettnek lehetősége van arra is, hogy a keresési szolgáltatás részeként használja a helymeghatározás funkciót, ekkor az Érintett az általa használt eszköz földrajzi koordinátáit is megosztja az oldallal. Ezt az adatot Adatkezelőként nem tároljuk és nem kapcsoljuk össze egyéb személyes adattal, de az oldal használatának idejéig, az oldalról való távozás időpontjáig rögzítjük és feldolgozzuk. A legtöbb böngésző esetében az Érintettnek külön is engedélyeznie kell annak beállításaiban, hogy egy weboldal geolokációs adatokat kérhessen le. Ha ezt a Felhasználó letiltja, az adatokat az oldal nem rögzíti.

6.2.3. Nyomonkövetés

Az oldal használata során használunk az oldalon folytatott forgalom és tevékenység követésére (tracking) is eszközöket azért, hogy a látogatottsági adatok statisztikáit anonimizáltan megismerjük:

Google Analytics az IP címek titkosított és részleges rögzítésével az oldal látogatottsági statisztikáit generálja számunkra. Az alkalmazással rögzíthető és tárolható adatokból egyebet nem használunk fel. Az anonimizált statisztikákat 1 évig tároljuk.

A tracking adatokat Adatkezelőként nem kapcsoljuk össze személyes adatokkal, ám az esetleges további felhasználásukra vonatkozóan nem rendelkezünk döntési jogosultsággal. Ezekkel az adatokkal kapcsolatban a beágyazott alkalmazás fejlesztői [Google LLC (“Google”); székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok, adatvédelmi elvei és szabályzatai irányadók. Amennyiben a Felhasználó nyomkövetés nélkül akarja használni az oldalt, lehetősége van külső bővítmények letöltésére és beállítására.

6.2.4. Sütik

Sütiket az oldal kizárólag a Szolgáltatásba való belépés eltárolására használ és azokat 30 nap elteltével automatikusan törli. Erről az oldalra látogató Felhasználót külön üzenetben is értesítjük.

7. Kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • Név (opcionális)
 • E-mail cím (opcionális)
 • Hibabejelentés tartalma (ezzel együtt helye, időpontja)
 • A bejelentéshez mellékelt fotók, videók
 • IP cím
 • A Weboldalon eltöltött idő
 • Megtekintett oldalak

8. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, a hibabejelentés teljesítése, a Weboldal fejlesztése, a jogszabályi kötelezettségek teljesítése, valamint az Adatkezelő jogos érdeke.

A Szolgáltató bármikor jogosult adatkezelési gyakorlatának egyoldalú módosítására az Érintettek értesítése mellett. Az Érintettek a módosítást követő első bejelentkezésük alkalmával ismét kifejezetten nyilatkoznak az adatkezelést érintő módosítás elfogadásáról.

Az adatkezeléshez való hozzájárulást a Felhasználó bármikor visszavonhatja. Az Egyesület a hozzájárulás visszavonását követően nem kezeli tovább a Felhasználó adatait, a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét ez azonban nem érinti. Az adatkezelési hozzájárulást a Felhasználó az info@traffix.hu címre küldött kifejezett nyilatkozatával vonhatja vissza.

9. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személynek.

10. Az adatkezelés időtartama

Az Érintett által megadott személyes adatok esetében az adatokat addig kezeljük, amíg az Érintett használja a Szolgáltatást. Az Érintett bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, a nyilatkozat az visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti, ám a Felhasználót megilleti az elfeledtetéshez való jog is, ezért a korábban tárolt adatai törlését is kérheti.

A bejelentés törlésére vonatkozó kérelmet csak a Felhasználó külön kifejezett kérése esetén kezeljük valamennyi személyes adatának törlésére vonatkozó kérelemként. Az info@traffix.hu email címre megküldött törlési kérelem beérkezését követően 14 napon belül töröljük. Amennyiben a Felhasználó valamennyi személyes adatának törlését szeretné, erre vonatkozó kérelmét szintén az info@traffix.hu email címre történő beérkezést követő 14 napon belül teljesítjük. A törlési kérelem teljesítése nem érinti a Felhasználó anonimizált bejelentéseit, amelyeket a rendszerben továbbra is tárolunk. Ennek megfelelően a Felhasználónak felajánljuk annak lehetőségét is, hogy a bejelentését utólag anonimizáljuk.

A Szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 60 napig tárolja a rendszer az adatokat. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a Felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

A nyomkövetők által rögzített adatokat 1 évig tároljuk.

A Sütik esetén 30 napig tárolja az oldal a belépési adatokat.

Ezek a határidők nem vonatkoznak a jogszabály alapján kötelező esetleges adatkezelés eseteire.

11. A Felhasználó jogai

A Felhasználót az adatok kezelésének ideje alatt az alábbi jogok illetik meg:

Tájékoztatás és hozzáférés joga: a Felhasználó a vele kapcsolatban tárolt személyes adatokról tájékoztatást kérhet, valamint kérheti azok másolatának átadását.

 • Helyesbítéshez való jog: a Felhasználó kérheti a vele kapcsolatban tárolt személyes adatok helyesbítését, ha azok nem pontosak vagy nem teljesek. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére olyan személyes adatot is a rendelkezésére bocsát, amely az adatkezelés céljához nem szükséges, azt az Adatkezelő törli.
 • Elfeledtetéshez való jog: Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő törölje a róla tárolt adatokat az adatbázisából, különösen ha az adatkezeléshez adott korábbi hozzájárulását visszavonja vagy az adatok kezelése jogellenes módon történik.
 • Adatkezelés korlátozásának joga: A Felhasználó kérheti az adatkezelés korlátozását, ha
 • vitatja a személyes adatok pontosságát és az Adatkezelés korlátozását kéri arra az időre, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; adathordozhatósághoz való jog – személyes adatok automatizált kezelése esetén Felhasználó kérheti, hogy a tárolt személyes adatokat az Adatkezelő tagolt, géppel olvasható (interoperábilis) formátumban a Felhasználó részére átadja, illetve technikai megvalósíthatóság esetén egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Egyesületünk jelenleg a GDPR értelmében nem kezel automatizáltan adatot, a kezelt adatokról folyamatos tájékoztatást nyújtunk.
 • Tiltakozáshoz való jog: a Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdekű, közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat ellátásához, vagy az adatkezelő illetve harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Szolgáltatás nyújtásakor Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásával kezeli annak adatait, ezért tiltakozásra csak a hozzájárulás hiányában is elvégzendő kötelező adatkezelés (például eseti adattovábbítás) esetén van mód.
 • Bírósági felülvizsgálathoz való jog: abban az esetben, ha a Felhasználó megítélése szerint a GDPR rendelkezéseit sértő adatkezelésről van szó, panaszt tehet a – tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam – illetékes felügyeleti hatóságánál. A Felhasználónak a pansztételi jog mellett joga van hatékony bírósági jogorvoslatot is igénybe venni, különösen ha úgy ítéli meg, hogy a GDPR alapján elfogadott szabályok értelmében az Adatkezelő (vagy 3. személy) megsértette jogait, vagy ha a felügyeleti hatóság a panasz alapján nem jár el, azt elutasítja vagy megalapozatlannak minősíti.

A jogok gyakorlására irányuló kérések teljesítéséhez az Adatkezelő – a bírósági jogérvényesítést kivéve – a Felhasználó azonosítását követeli meg; ennek hiányában a kérelmek teljesítését megtagadhatja. A Felhasználó azonosítása az általa megadott e-mail címre küldött e-maillel történik, a jogok gyakorlásához megkívánt azonosításhoz az Egyesületünk a Felhasználó képes azonosító igazolványának másolatát is bekérheti, melyet semmilyen más célra nem tárol és használ fel.

12. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a Felhasználó részletesen tájékozódjon a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak, különös tekintettel a felhasználói jogok gyakorlásának kereteiről. Az adatkezelés ideje alatt a Felhasználó jogosult tájékoztatást kapni:

 • a kezelt, illetve a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
 • a kezelt adatok forrásáról,
 • az adatkezelés céljairól,
 • az adatkezelés jogalapjáról, ideértve azt is, hogy a személyes adatok feletti rendelkezés törvényi vagy szerződésben foglalt (szerződésre lépéshez szükséges) feltétel-e, és arról, hogy a személyes adatok átadása kötelező-e (az átadás elmaradásának következményeivel)
 • az adatkezelés időtartamáról,
 • az adatkezelő nevéről, címéről, és az általa végzett adatkezelési műveletekről
 • az időközben kinevezett adatvédelmi tisztségviselő nevéről és elérhetőségéről
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 • az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről (ideértve azt az esetet is, ha egy harmadik félnek vagy nemzetközi szervezetnek történik, azzal, hogy megismerhesse a biztonságot garantáló uniós és belső intézkedéseket)
 • arról, hogy történik-e automatizált döntéshozatal a Felhasználó személyes adatai alapján
 • a 11. pontban rögzített jogok gyakorlásának részletes feltételeiről.

Adatkezelőként a felsorolt kérdések jelentős része tekintetében az oldal használatának megkezdésekor jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban nyújtunk kezdeti tájékoztatást.

További tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@traffix.hu címre kérjük eljuttatni, amire indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 14 napon belül választ kap a Felhasználó. A kérés, illetve a tájékoztatás komplex jellegére tekintettel, indokolási kötelezettség mellett az Adatkezelő a válaszadási határidőt 30 nappal meghosszabbíthatja.

13. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelőként jelen Szolgáltatás nyújtásakor nem végzünk automatikus profilalkotást a Felhasználók adataiból.

14. Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatban a 11. és 12. pontban rögzített jogaikat az adatkezelés ideje alatt gyakorolhatják, így e jogok megsértése vagy mellőzése esetén jogosultak az alábbi lépéseket megtenni:

14.1. Panasz

A Felhasználó panaszt Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (illetékes felügyeleti hatóságnál) tehet, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes a GDPR rendelkezéseivel.

Hatóság adatai:

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu

14.2. Bíróság előtti jogérvényesítés

A Felhasználót a pansztételi jogon túlmenően a felügyeleti hatósággal szemben megilleti a hatékony bírósági jogorvoslat is, ha a felügyeleti hatóság a panasz alapján nem jár el, azt elutasítja vagy megalapozatlannak minősíti (Hatósággal szembeni jogérvényesítés).

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz mellett (attól függetlenül) a Felhasználó az Adatkezelővel szemben közvetlenül a bírósághoz is fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő (vagy 3. személy) megsértette a GDPR rendelkezéseiben biztosított jogait (Adatkezelővel szembeni jogérvényesítés). Az Adatkezelő elleni pert az Adatkezelő székhelye – vagy az érintett választásának megfelelően az érintett lakó- vagy tartózkodási helye – szerint illetékes törvényszék előtt kell megindítani. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

Utolsó frissítés: 2024. február 23.
A weboldalon sütiket használunk, hogy kényelmesebb legyen a böngészés. További információ