70 is elférne a nyílegyenes úton

Probléma leírása

Felsőörspusztán nyílegyenes, mondhatni lakottan kívüli 50-es sebesség korlátozás van, holott lehetne legalább 70-es szakasz is lehetne. Senki nem tartja be az indokolatlanul alacsony sebességkorlátozást.

Helyszín

Mány, Felsőörs puszta 14, 2065 Magyarország

Megoldási javaslat

70-es sebességkorlátozásra emelni az 50-est.

Események

2022.09.05.
A helyi viszonyokat ismerő bejelentő szerint az érintett útszakaszon biztonsággal haladhatnak az autók 70 km/h sebességgel, ahogy ezt is - a táblák ellenére - sokan meg is teszik. Bejelentjük a Magyar Közútnak. (Megítélésünk szerint a környékbeli házak önmagukban nem indokolják a korlátozást, ahogy pl. a Budaörsi úton vagy a Nagykőrösin is lehet hetvennel menni.)
2022.09.27.
Válaszolt a Magyar Közút, mely szerint a balesetveszély indokolja az 50-et...
Íme, a teljes válaszuk:
"A levelében megfogalmazott kérését nem áll módunkban teljesíteni, mivel társaságunk a szakaszon megengedett 50 km/órás sebességkorlátozás megemelését indokolatlannak és kifejezetten balesetveszélyesnek tartja.
A Mány község közigazgatási területéhez tartozó Felsőörspuszta településrész hozzávetőlegesen egy kilométer hosszan fekszik a 1105 j. út szelvényezés szerinti jobboldalán. A szakasz teljes egészében a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) szerinti „lakott területen kívüli” forgalomszabályozású útnak minősül, forgalomtechnikai kialakítása is ennek megfelelő.
A lakott területen kívüli állapot legfőbb oka, hogy az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet mellékletének (FMSZ) 10.1. pontja határozottan megállapítja azokat az alapvető feltételeket, melyeket a közút kezelőjének mérlegelni kell a lakott területek kijelölésénél. Eszerint figyelemmel kell lenni a közút forgalmának és a szabályozásba bevonandó terület lakóinak biztonságára, a beépítettség jellegére, az útkörnyezet lakott területre jellemző kiépítettségére egyaránt.
Ahhoz, hogy valamely útszakasz lakott területen belüli forgalomszabályozásúvá váljék (és ezzel egyidőben a szakaszon megengedett legnagyobb sebesség 50 km/óra legyen) minimálisan szükséges feltétel a közvilágítás és párhuzamos gyalogosközlekedési létesítmények megléte.
Tekintettel arra, hogy önálló gyalogosforgalmi létesítmény híján a gyalogosok közlekedésével kapcsolatban a KRESZ 21. §-ban foglaltakat kell irányadónak tekinteni, ezért az országos közút ezen részén jogszerű és szabályszerű a gyalogosoknak az úttesten és a padkán való megjelenése, közlekedése.
A fennálló állapot megsegítése és a nyílvánvaló közlekedésbiztonsági kockázatok mérséklése érdekében vezette be társaságunk (az egyébként gyakorta alkalmazott) 50 km/órás sebességkorlátozást és intézkedett „Gyalogosok” (KRESZ 95/a ábra) veszélyt jelző táblák elhelyezéséről.
Távlati megoldást kizárólag a járdaépítés jelentene, melyet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése a közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között említi meg a közvilágításról való gondoskodást és a helyi közutak (pl. gyalogutak, járdák) kialakítását."